shohei1

Model/ Shohei Yamashita  Styling/ Koji Oyamada 

shohei2

shohei3

shohei4

shohei5

shohei13

shohei6

shohei7

shohei8

shohei9